مدرسه زبان آنلاین

Talktic

زبان عمومی و تخصصی را هم میشود آنلاین فراگرفت، با همان استاد و همان کیفیت و گاه کمی بالاتر و بهتر. منظم و مدون، با نظارت دایمی استاد، و امکانات جامع و گلچین شده.

Designed & Supervised by: ” Behruz Ghaffarian” Copyright 2023 – 1402

googlemeet

ورود به کلاس آنلاین

  • این لینک ورود اختصاصی شماست. برای مشاهده آن:
    • باید اکانت معتبر داشته باشید.
    • باید به سایت وارد شده باشید.
    • فقط در ساعت و تاریخ هماهنگ شده، به کلاس پذیرفته میشوید.
    • کلاس در محیط گوگل مییت برگزار میشود. نصب نرم افزار لازم نیست.

Share US

ما را به دوستان خود معرفی کنید