آکادمی زبان لینگوآوب

زبان عمومی و تخصصی را هم میشود آنلاین فراگرفت، با همان استاد و همان کیفیت و گاه کمی بالاتر و بهتر. منظم و مدون، با نظارت دایمی استاد، و امکانات جامع و گلچین شده.

میز کار من

هر بار از اینجا شروع کن

آموزش و تمرین

همه ی ابزار آموزشی : درس، تمرین، کتابخانه، برنامه درسی، ارسال تکلیفها و رفع اشکال، درخواست فید بک، همه و همه در یکجا در دسترس تو هستند

تایملاین چیست؟

اجزا و کارکرد برنامه تایملاین

معرفی اجزا و روش کار

معرفی اجزا و خدمات و روش کار در: وبدرسها، کتابخانه، نحوه ارسال تمرین و تکلیف، دریافت فیدبک، و سایر فعالیتها

پکیج ها و دوره ها

آیلتس، تافل، زبان عمومی

با معلم، بی معلم، ترکیبی

دوره هایی همسان و همگون با نیازها ی اختصاصی تو. پکیج های آموزشی جامع و یا دوره هایی با چیدمان دلخواه

googlemeet

ورود به کلاس آنلاین

  • این لینک ورود اختصاصی شماست. برای مشاهده آن:
    • باید اکانت معتبر داشته باشید.
    • باید به سایت وارد شده باشید.
    • فقط در ساعت و تاریخ هماهنگ شده، به کلاس پذیرفته میشوید.
    • کلاس در محیط گوگل مییت برگزار میشود. نصب نرم افزار لازم نیست.