مدرسه زبان آنلاین

Talktic

زبان عمومی و تخصصی را هم میشود آنلاین فراگرفت، با همان استاد و همان کیفیت و گاه کمی بالاتر و بهتر. منظم و مدون، با نظارت دایمی استاد، و امکانات جامع و گلچین شده.

Designed & Supervised by: ” Behruz Ghaffarian” Copyright 2023 – 1402

راهنمای سایت
درباره پخش ویدیو راهنمای سایت
راهنمای سایت
درباره پخش ویدیو راهنمای سایت
googlemeet

ورود به کلاس آنلاین

 • این لینک ورود اختصاصی شماست. برای مشاهده آن:
  • باید اکانت معتبر داشته باشید.
  • باید به سایت وارد شده باشید.
  • فقط در ساعت و تاریخ هماهنگ شده، به کلاس پذیرفته میشوید.
  • کلاس در محیط گوگل مییت برگزار میشود. نصب نرم افزار لازم نیست.
استاد خوب تافل

ورود به وبینار

چهارشنبه ساعت 20:30 الی 21:30

 • این لینک برای ورود به وبینارهای هفتگی است. برای مشاهده آن:
  • باید اکانت معتبر / دعوت نامه داشته باشید.
  • باید به سایت وارد شده باشید.
  • فقط در ساعت و تاریخ هماهنگ شده، به وبینار پذیرفته میشوید.
  • وبینار در محیط گوگل مییت برگزار میشود. نصب نرم افزار لازم نیست.

Share US

ما را به دوستان خود معرفی کنید