کیت صفر تا صد

برنامه جامع "تایم لاین آیلتس"

تایم لاین، یک کیت صفر تا صد آموزش و تمرین آزمون آیلتس است که تمامی منابع مورد نیاز شما را بصورت دست چین و با پشتیبانی کامل و رفع اشکال در اختیارتان می گذارد:

  • برای بار اول لازم است فصل ها، گامها، و جلسه ها را به ترتیب کار کنید.
  • تکالیف انتهای هر جلسه را به روشهای اعلام شده ارسال کنید تا فید بک بگیرید.
  • ریتم کار و تمرین:
    • استاندارد: در 32 هفته هر هفته یک گام معادل 3 تا 4 جلسه
    • فشرده: در 16 هفته، هر هفته 2 گام معادل 6 تا 8 جلسه

فصل یکم

Speaking, Grammar, Vocabulary

فصل دوم

Speaking, Grammar, Vocabulary

فصل سوم

Writing Task 1, Speaking, Grammar, Vocabulary

فصل چهارم

Writing Task 2, Speaking, Grammar, Vocabulary

فصل پنجم

Reading, Speaking, Grammar, Vocabulary

فصل ششم

Reading, Speaking, Grammar, Vocabulary

فصل هفتم

Listening, Speaking, Grammar, Vocabulary

فصل هشتم

Review All