امور مالی، قوانین ، و توافق ها

جدول پرداختی ها و تعهدات مالی

شامل جزییات پرداخت، اقساط پرداخت، تاریخ سررسید و مبلغ هر قسط

کاربر ناشناخته
کاربر ناشناخته
ایمیل ناشناخته

پرداخت 1

پرداخت 2

پرداخت 3

پرداخت 4

پرداخت 5

قوانین جابجایی و کنسلی

هرگونه جابجایی، کنسلی ، و تاخیر ورود دانشجو به کلاسهای حضوری یا آنلاین، تابع قوانین عمومی آکادمی است. در عین حال با توجه به دوره ثبت نامی شما، مواردی نیز در این مورد جاری است که روز ثبت نام بر سر آنها به توافق رسیده ایم. در اینجا خلاصه از آنها را برای شما ذکر کرده ایم. در صورت نیاز، به جزییات کامل آنها مراجعه نمایید.

تاخیر ورود

در کلاسهای حضوری یا آنلاین

مطابق قوانین عمومی آکادمی

جابجایی جلسه ها

تغییر روز، ساعت، و یا فصل دوره

جابجایی یا کنسلی

مطابق قوانین عمومی آکادمی

کنسل یا لغو کامل دوره

انصراف و درخواست استرداد

فقط در دوره های بالای 10 ساعت

مطابق قوانین عمومی آکادمی