راهنمایی و مشاوره

در این صفحه ، فهرستی دستچین شده از مطالب مشاوره ای و راهنما را که در ماههای اخیر برای دانشجویان و زبان آموزان ارایه کرده ایم، بصورت موضوعی طبقه بندی کرده و در اختیارتان قرار داده ایم. آنها را بر حسب نیازتان بررسی کرده و اگر سوالی باقی ماند، در پایین همان صفحه ارسال نمایید.

مقاله های مشاور

فاکتورهای رایتینگ:Lexical Resources

VocabularyResourcesCollocation منابع واژگانی مناسب (LR)از فاکتورهای مهم چهارگانه ی نگارش ، استفاده ی صحیح از…