پخش ویدیو
تایملاین

راهنمای ویدیویی: آموزش به شیوه تایم لاین

موضوع : راهنمای ویدیویی

زمان مورد نیاز: 16 دقیقه

پیشرفته ترین برنامه ی خودآموز یا ترکیبی آیلتس یا تافل با نام تایملاین در اختیار شماست تا بدون نیاز به هر منبع دیگری و با کمترین احتمال خطا بتوانید در مدت 4 الی 6 ماه خود را برای آزمون بزرگ آماده کنید. تایملاین دارای 8 گام است و در مجموع 100 جلسه را پوشش میدهد. تایملاین را میتوان با معلم و یا بدون معلم گذراند. این ویدیو را با دقت ببینید تا با زیر و بم تایملاین آشنا شده و روش کار با آن را بیاموزید.