پخش ویدیو
مشاوره

راهنمای ویدیویی: ارسال به استاد

موضوع : راهنمای ویدیویی

زمان مورد نیاز: 6 دقیقه

مهمترین بخش هر آموزشی، تعامل بین استاد و دانشجوست، این تعامل در برنامه ی تایم لاین به شکل کامل و در عین حال روان صورت می پذیرد. شما برای تمامی بده بستانهای آموزشی خود باید تیکت بزنید، این تیکتها براحتی دسته بندی میشوند و براحتی در موقع نیاز میتوان آنها را لیست کرد و بدلخواه چیدمان ساخت. گزارش های درسی، رفع اشکال، ارسال تکالیف، درخواست فید بک از استاد، و مواردی شبیه به این ها که در این ویدیو توضیح داده شده است.