پخش ویدیو
خدمات و دوره های من

راهنمای ویدیویی: خدمات و دوره های من

موضوع : راهنمای ویدیویی

زمان مورد نیاز: 3 دقیقه

در بخش از ناحیه ی کاربری، فهرست خدمات و دوره های من را مشاهده خواهید کرد. این شامل خدماتی است که شما در آنها ثبت نام کرده اید و همینطور دوره ها و خدماتی که برای شما آماده یا رزرو هستند. در این بخش (running= درحال اجرا)، (reserved= خریداری شده برای آینده)، (available = موجود برای خرید)، و (not available = برای شما توصیه نمیشود) معنا میدهند.