پخش ویدیو
میز کار

ورود به ناحیه کاربری و میز کار

موضوع : راهنمای ویدیویی

زمان مورد نیاز: 4 دقیقه

کاربران آکادمی، بعد از ثبت نام و دریافت مشخصات و رمز ورود، صفحه ی نخست و سپس وارد ناحیه ی اختصاصی کاربری خود میشوند. میز کار شما دارای بخشهایی است که اختصاصا برای شما و فعالیتهای آموزشی شما طراحی شده است. از طرفی امکانات قابل توجهی برای کار و همینطور تعامل با استادتان در دسترس شما قرار خواهد گرفت. در این ویدیو با روش کار این بخش آشنا میشوید.