شما اکنون در گام هشتم بسر می برید!

8

دوره فرجه طلایی

تمام تلاش شما تا امروز یکطرف و این گام آخری از برنامه تایملاین یکطرف. به شما قول میدهم، دقت در انجام و پیگیری مطالب این گام به تنهایی نمره آیلتس شما را تا یک نمره ارتقا خواهد داد. این برنامه را در حالت عادی 30 تا 40 روز اجرا کنید و در حالت فشرده 15 تا 20 روز. 

جلسه های 1 تا 3

تمرین و آزمون جمعا = 840 دقیقه

شروع دوره فرجه

جلسه های 7 تا 9

تمرین و آزمون جمعا = 840 دقیقه

تسلط و اعتماد به نفس

جلسه های 4 تا 6

تمرین و آزمون جمعا = 960 دقیقه

مروری بر هر چهار مهارت

جلسه های 10 تا 12

تمرین و آزمون جمعا = 1000 دقیقه