بهروز غفاریان

B.Ghaffarian

کارشناس ارشد زبانشناسی، دوره دیده آی تی در آموزش

عنوانهای مهارتی و تخصصی

  • مولف، مترجم، مدرس، طراح درسنامه و آزمونهای زبان انگلیسی تا عالی ترین سطح
  • مدرس باز آموزی دبیران و دوره های TTC
  • طراح و مجری دوره های داینامیک زبان
  • مشاور ای تی و تجهیز موسسات آموزشی
  • فعال نشر وبی، طراح و مولف جُزوِب

Behruz Ghaffarian

زبانشناس، مدرس، و متخصص آی تی در آموزش

مهارتها، سوابق، تخصصها

مولف، مترجم، مدرس زبان انگلیسی تا عالی ترین سطح | طراح درسنامه و آزمونهای زبان انگلیسی | مدرس باز آموزی دبیران و دوره های TTC | طراح و مجری دوره های داینامیک زبان | مشاور ای تی و تجهیز موسسات آموزشی | مدیر مسول و صاحب امتیاز سابق انتشارات و مطبوعات | فعال نشر وبی، طراح و مولف "جُزوِب"

مولف، مترجم، مدرس زبان انگلیسی تا عالی ترین سطح | طراح درسنامه و آزمونهای زبان انگلیسی | مدرس باز آموزی دبیران و دوره های TTC | طراح و مجری دوره های داینامیک زبان | مشاور ای تی و تجهیز موسسات آموزشی | مدیر مسول و صاحب امتیاز سابق انتشارات و مطبوعات | فعال نشر وبی، طراح و مولف “جُزوِب

Behruz Ghaffarian

زبانشناس، مدرس، و متخصص آی تی در آموزش

شروع مارکتینگ

consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod Lorem ipsum dolor sit amet.

Share Me

Share my Ecard with your friends: