تدریس شده

265 دقیقه

خریداری شده

420 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

5

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Speaking part 1: Hobbies

Speaking part 2: Cue card - intro

در این جلسه ابتدا روی موضوع Hobbies تمرین کردیم. سپس به معرفی کیو کارد (بخش دوم speaking) کار کردیم.

خانم مدیسا یک نمونه کیوکارد در 7-8 دقیقه آماده کرد. و در 70 ثانیه ارایه کرد.

به ایشون گفتم که در باره داستان فیلم یا کتاب بهتره اغلب از زمان حال ساده استفاده کنه.

>> مروری بر مطالب گذشته:

موضوع speaking از جلسه قبل تا امروز در باره Hobby بود که حدود 30 دقیقه روی این موضوع بحث به انگلیسی و سبک آزمون آیلتس انجام شد.

به این موارد توجه کنید:

Notes

Speaking:

Part 2: Cue card

_ Talk about a movie you have recently watched and say:

 • Where and when you watched it
 • With whom did you watch
 • A brief story of the movie
 • Whether or not you recommend this movie to your friends, and why. 

 

 • You are given 1 minute to think & take notes.
 • You are asked to give a short speech ( a monologue) covering the topic & the questions for min 1.5 minutes & max of 2 minutes.
 • It is advisable to start your speech with: “ I have been asked to talk about (topic) …. Actually, ……

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه آینده:

 • یک کیو کارد با همین موضوع “آخرین فیلم”
 • موضوع بعدی speaking از گام دوم جلسه چهارم است: likes and dislike
 • گرامر قبل را مرور کنید : ساختار جمله
 • گرامر “آینده” را از گام دوم جلسه چهارم کار کنید.
استاد خوب تافل

کلامی با شما

خیلی خوشحالم از روزهای اول خیلی بهتر و راحت تر صحبت میکنید و البته تعداد خطا ها تون داره کمتر میشه.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401