تدریس شده

670 دقیقه

خریداری شده

945 دقیقه

کل دوره

1350 دقیقه

9

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Academic writing Task 1 - vocab

improve writing u1 : paraphrasing

امروز رایتینگ تسک 1 در باره نمودار را شروع کردیم:

 • مقدمه و معرفی AC Writitng Task 1
 • آموزش واژگان مرتبط با نمودار خطی
 • جمله فعلیه و جمله اسمیه
 • پارافریز علت و معلول

>> مروری بر مطالب گذشته:

جمله های شرطی را مرور کردیم. بخصوص ساختار فعل در جمله شرطی سوم.

این مثال را کار کردیم:

اگر زلزله بم اتفاق نمی افتاد، آثار مهم تاریخی بسیاری در این شهر باقی می ماند.

به این موارد توجه کنید:

Notes

پارافریز کردن از تکنیکهای بسیار مهم در هر چهار مهارت است:

 • پارافریز معلوم به مجهول
 • پارافریز علت و معلول
 • پارافریز واژگانی ( مترادف و متضاد)
 • پارافریز جمله فعلیه به اسمیه و بالعکس

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه بعد:

 • حل تمرینهای صفحات 6 و 7 از درس 1 از کتاب improve your IELTS reading
 • ادامه کار واژگان گام دوم
 • تمرین واژگان نمودار در درس 23 کتاب vocabulary for Ielts
استاد خوب تافل

کلامی با شما

خوشحالم تلاش شما و درک عمومی شما از گرامر و نگارش صحیح به جایگاه خیلی خوبی رسیده و همین مرا به موفقیت در نگارش خیلی امیدوار میکنه

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401