تدریس شده

1190 دقیقه

خریداری شده

1100 دقیقه

کل دوره

1080 دقیقه

18

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Speaking part 3: problem solving

Speaking Part 3: Talking about future

در این جلسه:

نوع جدید سوالات : talking about future را معرفی کرده و آموزش دادیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

تمرینهای دانشجویان عزیز در باره سوالهای compare و سوالهای trend را شنیدیم و بحث کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

 • در جواب سوالات پارت سوم talking about future
  • یک جمله intro
  • پیش بینی شما از آن موضوع با استفاده از کلمات و قید های آینده: possible, predictable
  • استفاده از زمانهای آینده
  • استفاده از صفت / قید تفضیلی

کار برای جلسه بعد:

Homework

لطفا موارد زیر انجام شود:

 • نمونه سوالات problem solving
 • نمونه سوالات Talking about future
استاد خوب تافل

کلامی با شما

نمونه های speaking تون روز بروز داره بهتر و سطح بالاتر میشه…. سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401