تدریس شده

125 دقیقه

خریداری شده

420 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

2

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Reading: T/F/NG & Table

Speaking: Intro to cue card

امروز جلسه دوم با خانم بهنوش بود:

 • در بخش Speaking مقدمه ی cue card را گفتیم.
 • در بخش Reading نکات مهمی را کار کردیم:
  • کلمات کلیدی
  • یافتن پارافریز سوال در متن
  • نکات اختصاصی T/F/NG
  • نکات اختصاصی Table

>> مروری بر مطالب گذشته:

صحبت و رفع اشکال مختصری در باره ی روش کار و آماده سازی انجام شد.

به این موارد توجه کنید:

Notes

Speaking:

Part 2: Cue card

 • You are given 1 minute to think & take notes.
 • You are asked to give a short speech ( a monologue) covering the topic & the questions for min 1.5 minutes & max of 2 minutes.
 • It is advisable to start your speech with: “ I have been asked to talk about (topic) …. Actually, ……

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
 • یک عدد کیوکارد با موضوع زیر کار شود:

_ Talk about a movie you have recently watched and say:

 • Where and when you watched it
 • With whom did you watch
 • A brief story of the movie
 • Whether or not you recommend this movie to your friends, and why. 
 • کار تایملاین را در گام اول ادامه بدید
 • فیلمهای درس امروز را از لینک ارایه شده ببینید و مرور کنید.
 • reading: از کتابهای آیلتس کمبریج نمونه های T/F/NG و  table و fill in the blanks  کار کنید.
استاد خوب تافل

کلامی با شما

در بخش ریدینگ به سبب وجود کلمات و اصطلاحات دشوارتر، بنظر میرسد تلاش بیشتری لازم داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401