تدریس شده

185 دقیقه

خریداری شده

420 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

03

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Speaking: Intro to cue card

Grammar: sentence types

امروز جلسه سوم با خانم بهنوش بود:

 • در بخش Speaking مقدمه ی cue card را بطور کامل گفتیم. و یک کیو کارد در باره آخرین بار سینما رفتن کار کردیم.
 • در بخش writing نکات مهمی را در باره انواع جمله کار کردیم:
  • جمله ساده
  • جمله های مرکب
  • جمله های پیچیده
  • جمله های مرکب پیچیده

>> مروری بر مطالب گذشته:

صحبت و رفع اشکال مختصری در باره ی روش کار و آماده سازی انجام شد.

به این موارد توجه کنید:

Notes

Speaking:

Part 2: Cue card

 • You are given 1 minute to think & take notes.
 • You are asked to give a short speech ( a monologue) covering the topic & the questions for min 1.5 minutes & max of 2 minutes.
 • It is advisable to start your speech with: “ I have been asked to talk about (topic) …. Actually, ……

سوالات بخش سوم، تیپ مقایسه و انتخاب:

 • یک جمله مقدمه بگید
 • آپشن اول را با صفت تفضیلی بررسی کنید
 • آپشن دوم را با صفات تفضیلی مقایسه کنید.
 • جمع بندی کنید.

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
 • یک عدد کیوکارد با موضوع زیر کار شود:

_ Talk about a movie you have recently watched and say:

 • Where and when you watched it
 • With whom did you watch
 • A brief story of the movie
 • Whether or not you recommend this movie to your friends, and why. 

کار تایملاین را در گام دوم ادامه بدید.

7-8 تا جمله مرکب، پیچیده، و مرکب پیچیده بنویسید.

 

استاد خوب تافل

کلامی با شما

اولین جلسه ی cue card من را غافل گیر کردید، بیشتر از انتظارم از شروع این ماژول راضی ام و سپاس.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401