تدریس شده

295 دقیقه

خریداری شده

420 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

05

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Writing Grammar : passive & noun clause

Listening: Intro & practice

امروز جلسه پنجم با خانم بهنوش بود:

 • در بخش Grammar جمله های مجهول را مرور کردیم.
 • در بخش Grammar جمله واره های اسمی را مرور کردیم.
 • در بخش listening معرفی کلی و تمرین روز دو تا سکشن انجام شد.

>> مروری بر مطالب گذشته:

روی اشکالات نگارشی ارسال شده ایشان بحث کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

در انگلیسی بخصوص انگلیسی رسمی مجهول سازی خیلی کاربرد دارد:

 • من غذا را خوردم
 • غذا خورده شد (توسط من)
 • آنها مرا می بینند
 • من دیده می شوم 
 • کامران ساندویچها را خواهد خرید
 • ساندویچها خریده خواهند شد.

 

روش ساخت مجهول

 • مفعول را به اول جمله منتقل میکنیم.
 • اضافه کردن و صرف فعل مجهول ساز (در فارسی = شدن) ( to be)
 • فعل اصلی بصورت صفت مفعولی / اسم مفعول نوشته  (در انگلیسی p.p )
 • She sent two emails to her boss.
 • Two emails were sent to her boss. (by her)
 • He cleans my office every other day.
 • My office is cleaned by him every other day.
 • They will sell their villa next month.
 • Their villa will be sold next month.
 • Kamran has already made delicious pasta.
 • A delicious pasta has been already made by Kamran.

قید ها بهتر است قبل از قسمت سوم فعل بیایند.

 

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
 • مجددا یک عدد کیوکارد با موضوع زیر کار شود:

_ Talk about a movie you have recently watched and say:

 • Where and when you watched it
 • With whom did you watch
 • A brief story of the movie
 • Whether or not you recommend this movie to your friends, and why.
 • تکنیک compare & contrast را تمرین کنید.
 • 7-8 جمله مجهول بنویسید.
 • هفته ای دو تست کامل listening بزنید با روش گفته شده.

 

استاد خوب تافل

کلامی با شما

از listening هرگز نترسید، تقریبا تمامی داوطلبان در این مهارت رشد قابل توجهی می کنند البته با تمرین کافی!

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401