تدریس شده

355 دقیقه

خریداری شده

420 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

06

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

improve writing u:01

improve writing u:02

امروز جلسه ششم با خانم بهنوش بود:

 • رایتینگ تسک 1 را شروع کردیم. در باره نمودار باید بنویسیم. نمودار انواع مختلف داره که باید ادبیات و اصطلاحاتش را بخوبی بلد باشید.
 • امروز اختصاصا روی نمودارهای خطی و ستونی کار کردیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

روی اشکالات مختصر کیو کارد ایشان صحبت کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

پارافریز کردن از تکنیکهای بسیار مهم در هر چهار مهارت است:

 • پارافریز معلوم به مجهول
 • پارافریز علت و معلول
 • پارافریز واژگانی ( مترادف و متضاد)
 • پارافریز جمله فعلیه به اسمیه و بالعکس:

X decreased slightly over last year.

There was a slight decrease in X over last year.


 • Men and women voted almost equally for bicycle as the most important invention of the las 300 years.
 • More women than men …..
 • Fewer men than women…
 • Almost as many men as women …
 • Not as many men as women….

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه بعد:

 • حل تمرینهای درس های 1 و 2 از کتاب improve your IELTS writing
 • تمرین واژگان نمودار در درس 23 کتاب vocabulary for Ielts
استاد خوب تافل

کلامی با شما

شیرین ترین بخش زبان یعنی رایتینگ را شروع کردیم. مطمئن هستم در اینجا هم میتونید خودی نشان دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401