تدریس شده

235 دقیقه

خریداری شده

420 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

04

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Writing Grammar : contrast / purpose

Writing Grammar: Conditional sentences

امروز جلسه چهارم با خانم بهنوش بود:

 • در بخش Grammar جمله های مختلف کامپلکس را مرور کردیم:
 • time / reason/ result
 • purpose / contrast
 • در بخش writing نکات مهمی را در باره انواع شرطی کار کردیم:
  • type 1
  • type 2
  • type 3
  • type 0
  • type mixed

>> مروری بر مطالب گذشته:

روی اشکالات نگارشی ارسال شده ایشان بحث کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

 • درس گرامر:
  • while/whereas بیان تفاوت
  • although/though بیان تضاد خلاف منطق
 • درس گرامر شرطی ها
  • type 1 : آینده واقعی
  • type 2: حال غیر واقعی
  • type 3: گذشته غیر واقعی
  • type 0: بیان حقایق علمی و اجتماعی
  • type mixed: نیمی نع دوم و نیمی نوع سوم
  • unless= if not

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
 • مجددا یک عدد کیوکارد با موضوع زیر کار شود:

_ Talk about a movie you have recently watched and say:

 • Where and when you watched it
 • With whom did you watch
 • A brief story of the movie
 • Whether or not you recommend this movie to your friends, and why.
 • تکنیک compare & contrast را تمرین کنید.
 • 7-8 جمله شرطی بنویسید.

 

استاد خوب تافل

کلامی با شما

در کنار همه ی نکات مثبتی که تا کنون از شما دیده ام و گفته ام، گاهی خطاهایی دارید که اندکی نگران کننده میشن. مطئن هستم با اندکی دقت بیشتر آنها را هم بر طرف می کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401