تدریس شده

515 دقیقه

خریداری شده

840 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

08

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Writing task1: introduction

Writing task1: body

امروز جلسه هشتم با خانم بهنوش بود:

 • نمونه یک رایتینگ تسک 1 را نوشتیم:
  • مقدمه
  • بدنه

>> مروری بر مطالب گذشته:

به خواست ایشان مستقیم و سریع رفتیم سراغ نگارش تسک 1

به این موارد توجه کنید:

Notes

مقدمه در تسک 1 دارای دو قسمت مشخص و مهم است:

 • تاپیک : پارافریز سوال داده شده می باشد. ( نمودار در باره چیست؟)
 • اور لوک: دو جمله بیان گر مهمترین پیام نمودار
 • در مقدمه از بیان جزییات و اعداد و ارقام پرهیز کنید.
 • در ابتدای اور لوک از عبارت as can be seen استفاده کنید.

در بدنه تسک 1 لازم است دو تا پاراگراف بنویسیم، در هر پاراگراف :

 • یک جمله جنرال، مشابه آنچه در اور لوک نوشته بودیم.
  • بدون جزییات و عدد و رقم.
 • دو تا سه جمله specific با جزییات و مقایسه

در انتهای متن هم یکی دو سطر بعنوان جمع بندی می نویسیم.

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • برای نمودارهای زیر از کتاب ماکار  مقدمه و بدنه بنویسید:
  • 39
  • 49
  • 79
  • 89
 • درس 23 از کتاب وکب فور آیلتس را برای کلمات و اصطلاحات عالی برای نمودار ها بخوانید.
استاد خوب تافل

کلامی با شما

برای تسلط بر رایتینگ باید نمونه های خوب زیاد بخوانید. و زیاد بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401