تدریس شده

330 دقیقه

خریداری شده

475 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

06

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

grammar: adj clause

Speaking part 3: compare & contrast

امروز جلسه ششم با خانم درسا بود:

 • در بخش گرامر روی نکات پایه و پیشرفته ضمایر موصولی و جمله واره های صفتی کار کردیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

 • مرور مختصری داشتیم بر موارد جلسه گذشته

به این موارد توجه کنید:

Notes

کار برای جلسه بعد:

Homework

  • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
  • 10 تا جمله کامپلکس جمله واره صفتی
  • کار تایملاین را ادامه دهید.
  • کیوکارد زیر را آماده و ارایه کنید:

  Talk about a problem you faced while shopping. You should say:

  – what the problem was

  – when and where it happened

  – how you dealt with the problem

  and explain how you felt about this problem.

استاد خوب تافل

کلامی با شما

سرکار خانم درسا: برای اولین بار در یادگیری مطلب مشکل داشتید ولی نگران نباشید 90% از دانشجویان با ضمیر موصولی این مشکل را دارند که البته در انتهای جلسه فکر میکنم مشکلی باقی نمانده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401