تدریس شده

455 دقیقه

خریداری شده

475 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

09

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

writing task 1: unit 1

امروز جلسه نهم عددی با خانم درسا بود:

امروز رایتینگ تسک 1 در باره نمودار را شروع کردیم:

 • مقدمه و معرفی AC Writitng Task 1
 • آموزش واژگان مرتبط با نمودار خطی
 • جمله فعلیه و جمله اسمیه
 • پارافریز علت و معلول

>> مروری بر مطالب گذشته:

به این موارد توجه کنید:

Notes

پارافریز کردن از تکنیکهای بسیار مهم در هر چهار مهارت است:

 • پارافریز معلوم به مجهول
 • پارافریز علت و معلول
 • پارافریز واژگانی ( مترادف و متضاد)
 • پارافریز جمله فعلیه به اسمیه و بالعکس

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه بعد:

 • حل تمرینهای صفحات 6 و 7 از درس 1 از کتاب improve your IELTS reading
 • ادامه کار واژگان گام دوم
 • تمرین واژگان نمودار در درس 23 کتاب vocabulary for Ielts
استاد خوب تافل

کلامی با شما

سرکار خانم درسا: پارافریز کردن و کاربرد گونه های متنوع جمله، از بایدها و الزامات نگارشی است.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401