تدریس شده

500 دقیقه

خریداری شده

475 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

10

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

writing task 1: unit 2

reading: t/f/ng

امروز جلسه دهم عددی با خانم درسا بود:

امروز رایتینگ تسک 1 در باره نمودار ستونی و ادبیات مقایسه را بحث کردیم.

در مهارت ریدینگ نیز نوع true/false را بررسی کردیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

به این موارد توجه کنید:

Notes

پارافریز کردن از تکنیکهای بسیار مهم در هر چهار مهارت است:

 • پارافریز معلوم به مجهول
 • پارافریز علت و معلول
 • پارافریز واژگانی ( مترادف و متضاد)
 • پارافریز جمله فعلیه به اسمیه و بالعکس
 • پارافریز در جمله های مقایسه

برای ریدینگ:

  • جزوه پیوست این صفحه را ببینید.
 • خلاصه درس و نکات ریدینگ را در لینک ارایه شده ببینید و تمرین کنید.https://selfostudy.com/pskills/reading-tfng01/

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه بعد:

 • حل تمرینهای صفحات مورد نظر از درس 2 از کتاب improve your IELTS reading
 • ادامه کار واژگان گام سوم
 • تمرین واژگان نمودار در درس 23 کتاب vocabulary for Ielts
استاد خوب تافل

کلامی با شما

پیام تکراری: سرکار خانم درسا: پارافریز کردن و کاربرد گونه های متنوع جمله، از بایدها و الزامات نگارشی است.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401