تدریس شده

705 دقیقه

خریداری شده

835 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

14

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

writing task 1: intro

writing task 1: body

امروز جلسه چهاردهم با خانم درسا بود و روی task 1 نمودار کار کردیم:

    • مقدمه را در جلسه قبل کار کردیم
    • بدنه را امروز آموزش دادیم

>> مروری بر مطالب گذشته:

به این موارد توجه کنید:

Notes

Writing Task 1:

  • intro
  • body

جلسات فصل سوم در ارتباط با رایتینگ را مطالعه کنید. (جلسات 1و3و5و7)

کار برای جلسه بعد:

Homework

استاد خوب تافل

کلامی با شما

سرکار خانم درسا: موفقیت در رایتینگ تابع نمونه خوانی و دقت است. و البته مجهز بودن به ابزار واژگانی و گرامری

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401