تدریس شده

410 دقیقه

خریداری شده

475 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

08

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Grammar: conditionals & passive

speaking part 3: identify a trend

امروز جلسه هشتم با خانم درسا بود:

 • در بخش speaking روی پارت سوم identify a trend کار کردیم.
 • در گرامر روی شرطی ها و مجهول نویسی کار کردیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

 • مرور مختصری داشتیم بر موارد جلسه گذشته

به این موارد توجه کنید:

Notes

 • درس گرامر شرطی ها
  • type 1 : آینده واقعی
  • type 2: حال غیر واقعی
  • type 3: گذشته غیر واقعی
  • type 0: بیان حقایق علمی و اجتماعی
  • type mixed: نیمی نع دوم و نیمی نوع سوم
  • unless= if not

کار برای جلسه بعد:

Homework

  • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
  • 10 تا جمله شرطی و مجهول بنویسید.
  • کار تایملاین را ادامه دهید.
  • کیوکارد زیر را آماده و ارایه کنید:

  Describe a time you went out with one or two friends and did an activity together. You should say

  – who you did it with

  – when you did it

  – why it was memorable

  and explain whether or not you would like to do it again, and why.

استاد خوب تافل

کلامی با شما

سرکار خانم درسا: گرامرهای اصلی و پایه را تمام کردیم و آماده شده ایم برای نگارش رسمی

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401