تدریس شده

620 دقیقه

خریداری شده

835 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

12

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

writing task 1: unit 3

writing task 1: unit 4

امروز جلسه دوازدهم با خانم درسا بود:

 • در بخش reading general روی پارت 1 تا 3 آموزش داده شد و روش تمرین ارایه گردید.
 • یک ریدینگ کامل زدیم با سه نوع سوال:
  • summary completion
  • which paragraph contains
  • matching information

>> مروری بر مطالب گذشته:

به این موارد توجه کنید:

Notes

Reading:

 • summary completion with a box
 • short answer questions

موقع انتخاب کلمه مناسب در این سوالها مراقب باشید زیادی ننویسید. شاید به حرف اضافه یا کلمات همراه آن نیازی نباشد.

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه بعد:

  • حل تمرینهای درس 3 و 4 از کتاب improve your IELTS writing
  • تمرین واژگان نمودار در درس 23 کتاب vocabulary for Ielts
 • ادامه کار واژگان گام سوم
استاد خوب تافل

کلامی با شما

سرکار خانم درسا: موفقیت در ریدینگ تابع سرعت و دقت است. و البته مجهز بودن به ابزار واژگانی.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401