تدریس شده

775 دقیقه

خریداری شده

990 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

13

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Grammar: conditionals

after eight: fundamentals

امروز جلسه سیزدهم با جناب هادی بود:

 • در بخش گرامر: شرطی ها را بطور کامل آموزش دادیم و بحث کردیم.
 • برنامه تمرینهای روزانه افتر ایت را معرفی و آغاز کردیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

مرور روی جلسات قبل داشتیم در گرامر

به این موارد توجه کنید:

Notes

 • درس گرامر شرطی ها
  • type 1 : آینده واقعی
  • type 2: حال غیر واقعی
  • type 3: گذشته غیر واقعی
  • type 0: بیان حقایق علمی و اجتماعی
  • type mixed: نیمی نع دوم و نیمی نوع سوم
  • unless= if not

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • کارهای باقیمانده از قبل: لطفا برای سوالات زیر پاسخ آماده کنید:
 • Do you prefer cooking your meal or going to a restaurant?
 • Do you prefer driving your own car or using public transportation?
 • Which do you prefer, traveling by plane or by train?
 • جمعا 15 تا جمله مجهول / یا compound / یا complex و از درسهای امروز جمله واره اسمی / جمله واره صفتی بنویسید
 • تمرین لیسنینگ را از لینک زیر تکرار کنید:
 • https://selfostudy.com/pskills/listening-cycling-holiday-inaustria
 • برای آموزشهای مبسوط به تایم لاین و ویدیوهای مربوطه مراجعه کنید. لینکها در صفحه آخر ارایه شده اند.
 • برنامه تمرینهای روزانه after eight را پیگیری کنید

منابع کمکی

استاد خوب تافل

کلامی با شما

هادی عزیز، با اتمام گرامر پایه، از این جلسه کار و تمرین روی مهارتها را جدی تر پیگیری کنید بخصوص تمرینهای روزانه افتر ایت.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401