تدریس شده

570 دقیقه

خریداری شده

990 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

10

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Grammar: sentence types

Grammar: Passive

امروز جلسه نهم و دهم با جناب هادی بود:

 • در بخش گرامر:
  • Sentence types
   • simple
   • compound
   • complex
  • ساخت و کاربرد جمله مجهول

را آموزش دادیم و بحث کردیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

مرور روی جلسات قبل داشتیم در گرامر

به این موارد توجه کنید:

Notes

در ساختمان فعل مجهول دو عضو حتما باید وجود داشته باشند:

 • فعل to be را در زمان مطلوب صرف می کنیم.
  • am/is/are
  • was/were
  • have been / has been
  • had been
  • am/is/are + being
  • was/were+ being
  • used to be
  • be going to be
 • فعل اصلی را به شکل قسمت سوم فعل یا P.P می آوریم.

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • لطفا برای سوالات زیر پاسخ آماده کنید:
 • Do you prefer cooking your meal or going to a restaurant?
 • Do you prefer driving your own car or using public transportation?
 • Which do you prefer, traveling by plane or by train?
 • 15 تا جمله مجهول / یا compound / یا complex از درسهای امروز بنویسید
استاد خوب تافل

کلامی با شما

هادی عزیز، علی رغم فشرده بودن دوره، مطالب را عمیق و تحلیلگرانه می آموزید. خیلی خرسندم

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401