تدریس شده

880 دقیقه

خریداری شده

1500 دقیقه

کل دوره

2400 دقیقه

15

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Speaking: Talk about yourself 01

Reading: Fezzan Lake

امروز جلسه چهاردهم و پانزدهم با جناب هادی بود:

 • در بخش گفتاری تمرین مبسوطی داشتیم روی talk about yourself 1
 • برنامه تمرینهای روزانه افتر ایت را تاکید کردیم.
 • در بخش ریدینگ روی یک نمونه نسبتا دشوار با نام دریاچه لیبی کار کردیم

>> مروری بر مطالب گذشته:

مرور روی جلسات قبل داشتیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • کارهای باقیمانده از قبل: لطفا برای سوالات زیر پاسخ آماده کنید:
 • Do you prefer cooking your meal or going to a restaurant?
 • Do you prefer driving your own car or using public transportation?
 • Which do you prefer, traveling by plane or by train?
 • جمعا 15 تا جمله مجهول / یا compound / یا complex و از درسهای امروز جمله واره اسمی / جمله واره صفتی بنویسید
 • تمرین لیسنینگ را از لینک زیر تکرار کنید:
 • https://selfostudy.com/pskills/listening-cycling-holiday-inaustria
 • برای آموزشهای مبسوط به تایم لاین و ویدیوهای مربوطه مراجعه کنید. لینکها در صفحه آخر ارایه شده اند.
 • برنامه تمرینهای روزانه after eight را پیگیری کنید
 • speaking را در لینک داده شده کار کنید
استاد خوب تافل

کلامی با شما

هادی عزیز، با اتمام گرامر پایه، مهارت speaking و reading را ادامه دادیم به ترتیب خوب و خیلی خوب بودید

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401