تدریس شده

50 دقیقه

خریداری شده

420 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

01

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Listening & Speaking Practice

Grammar: Noun clause

امروز جلسه ی اول کار با فرزاد عزیز بود، مروری داشتیم روی موارد شنیداری و گفتاری برای شناسایی وضعیت کنونی ایشون.

>> مروری بر مطالب گذشته:

It was our first session, so we did no brush up on previous subjects!

به این موارد توجه کنید:

Notes

 • Be careful when you say: “It depends on! ” after “on” you need to say something: “It depends on how difficult the day was!”
 • It is more polite & formal to change questions into statements:
  • The question here remains whether or not we can postpone our next meeting.

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • Listening:
  • work on this pod cast
 • Speaking:
  • work on this movie
 • Vocabulary:
  • work on this lesson
 • Grammar:
  • work on this lesson
 • Fundamentals:
  • work on this collection
استاد خوب تافل

کلامی با شما

Dear Farzad, I was completely amazed seeing you on this very acceptable level, and I’m glad we started a new course.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401