تدریس شده

455 دقیقه

خریداری شده

990 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

08

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Grammar: review on tenses

Speaking: technic no 01 - prefer

امروز جلسه هشتم با جناب هادی بود:

 • در بخش grammar:
  • مرور حال و گذشته کامل
  • مرور حال و گذشته کامل استمراری
 • در speaking:
  • تکنیک مقایسه و ترجیح
  • Which do you prefer?

>> مروری بر مطالب گذشته:

مرور روی جلسات قبل داشتیم در گرامر

به این موارد توجه کنید:

Notes

Answer order
1. State which one you prefer.
2.
Compare the two things 
3. Give reasons and examples to explain why


Language steps
1. Master prefer + verb-ing
I prefer walking.
and prefer + to verb.
I prefer to walk,
2. Use comparatives of convenience or greater benefit
Traveling by bus
is faster than going by car

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • لطفا برای سوالات زیر پاسخ آماده کنید:
 • Do you prefer cooking your meal or going to a restaurant?
 • Do you prefer driving your own car or using public transportation?
 • Which do you prefer, traveling by plane or by train?
استاد خوب تافل

کلامی با شما

پیام تکراری: هادی عزیز، تلاش شما قابل تحسین است. انشالاه در تعطیلات به استانداردهای آمادگی مورد نظر برسید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401