تدریس شده

95 دقیقه

خریداری شده

280 دقیقه

کل دوره

560 دقیقه

02

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Writing: compound sentences

Writing grammar: complex sentences

امروز جلسه دوم با خانم ها ملیکا و مائده بود:

  • در بخش writing انواع جمله مرکب و پیچیده را آموزش دادیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

چند تا مشکل نگارشی خانمها مائده و ملیکا را بحث کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

A. Sentence types:

  • simple
  • compound
  • complex
  • compound complex

B. Contrasting Sentences

  • while / whereas بیان تفاوت
  • although/ even though تضاد خلاف منطق

کار برای جلسه بعد:

Homework

  • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
  • 7-8 تا جمله مرکب / پیچیده بنویسید
استاد خوب تافل

کلامی با شما

بیصبرانه منتظرم تا قسمتهای پایه را با تلاش شما و بخوبی بگذرانیم و به بخشهای مهرتی برسیم.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401