تدریس شده

285 دقیقه

خریداری شده

560 دقیقه

کل دوره

560 دقیقه

05

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

grammar: passive

Writing: u1 & u2 improve writing

این گزارش مربوط به جلسات چهارم و پنجم میباشد

 • جلسه چهارم روز 17/01/1402 ساعت 18 الی 1855 برگزار شد.
 • جلسه پنجم روز 18/01/1402 ساعت 1930 الی 2035 برگزار شد.
 • مجهول تدریس شد
 • نمودار خطی بررسی شد
 • نمودار ستونی و تنواع مقایسه تدریس شد.

>> مروری بر مطالب گذشته:

روش کار و تمرین خانمها حسین پور مرور شد و پیشنهادهایی ارایه شد.

به این موارد توجه کنید:

Notes

در ساختمان فعل مجهول دو عضو حتما باید وجود داشته باشند:

 • فعل to be را در زمان مطلوب صرف می کنیم.
  • am/is/are
  • was/were
  • have been / has been
  • had been
  • am/is/are + being
  • was/were+ being
 • فعل اصلی را به شکل قسمت سوم فعل یا P.P می آوریم.
 • ویدیوی خلاصه درس یکم و دوم improve writing را در لینک ها پیگیری کنید و مشاهده کنید.

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
استاد خوب تافل

کلامی با شما

مایده و ملیکای عزیز، بالاخره رسیدیم به مهمترین و دشوارترین بخش آمادگی آزمون یعنی رایتینگ …. قطعا با تلاش شما و راهنمایی من با هم به بهترین نتیجه خواهیم رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401