تدریس شده

330 دقیقه

خریداری شده

420 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

06

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Passive Sentences finished

Past perfect tense

در این جلسه ساختار جمله مجهول آموزش تکمیل شد و تفاوت عمده آن با جمله معلوم کار شد:

 • مجهول زمانهای کامل و استمراری کار شد.
 • معلوم زمان گذشته کامل تدریس شد.

>> مروری بر مطالب گذشته:

نمونه تمرینهای جمله سازی کامران را در باره مجهول شنیدیم و روی یکی دو نکته بحث کردیم.

 • فرق معلوم و مجهول را عمیقا بررسی کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

در ساختمان فعل مجهول دو عضو حتما باید وجود داشته باشند:

 • فعل to be را در زمان مطلوب صرف می کنیم.
  • am/is/are
  • was/were
  • have been / has been
  • had been
  • am/is/are + being
  • was/were+ being
 • فعل اصلی را به شکل قسمت سوم فعل یا P.P می آوریم.

گذشته کامل:

 • فعل > had +pp
 • معنی> کاری در زمان گذشته قبل از کاری دیگر یا قبل از زمان مشخصی انجام شده بود و تمام شده بود.

کار برای جلسه بعد:

Homework

لطفا برای جلسه آینده:

 • مرور مجدد روی زمانهای ساده، استمراری ، و کامل یعنی جلسه های سوم، ششم، نهم از گام یکم تایملاین.
 • مشاهده فیلم جمله های مجهول
 • مشاهده فیلم زمان گذشته کامل
استاد خوب تافل

کلامی با شما

تعدادی از ساختارهای قدیمی به غلط در ذهن شما عمق گرفته که خوشبختانه با تلاش و دقت خودتان داریم کم کم آنها را اصلاح می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401