تدریس شده

690 دقیقه

خریداری شده

840 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

12

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

1 Writing: review

2 Writing: review

امروز چند ساختار مشکل ساز را به شکا رایتینگ کارگاهی تمرین کردیم:

  • عادت در گذشته / حال / آینده
  • زمانهای حال و گذشته کامل
  • زمانهای حال / گذشته / آینده استمراری

>> مروری بر مطالب گذشته:

بعلت بیماری چند روزه گذشته آقای کامران، امکان تمرین و مرور وجود نداشت.

به این موارد توجه کنید:

Notes

  • در هفته های اخیر زمان زیادی را برای انتخاب رشته تحصیلی فرزندم و محل مناسب برای تحصیل او صرف نموده ایم.

A. تا قبل از نقل مکان به این شهر (در ماه گذشته) زمان زیادی را برای انتخاب رشته تحصیلی فرزندم و محل تحصیل او صرف نموده بودیم.

B. تا قبل از نقل مکان به شهر جدید (در ماه آینده) زمان زیادی را برای انتخاب رشته تحصیلی فرزندم و محل تحصیل او صرف خواهیم نمود.

 

Answer:

Over the past few weeks, we have spent much time choosing an appropriate field of study for our son and finding a suitable university.

A. Before we moved to this city last month, we had spent much time choosing an appropriate field of study for our son and finding a suitable university.

B. Before we move to a new city next month, we will have spent much time choosing an appropriate field of study for our son and finding a suitable university.

کار برای جلسه بعد:

Homework

  • لطفل دروس روزهای زوج و فرد دوره افتر ایت after eight را از اینجا بخوانید و تمرین کنید:

در این نشانی

استاد خوب تافل

کلامی با شما

برای اطمینان از رفع مشکلات رایتینگ شما، ساختارهای مشکل ساز را مرور کردیم و هنوز در برخی مفاهیم مشکلاتی داشتید که رفع کردیم. لطفا تمرین کنید تا رفع کامل.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401