تدریس شده

875 دقیقه

خریداری شده

840 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

15

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Writing task 1: body paragraph

 • امروز نگارش body رایتینگ تسک 1 را آموزش دادیم:

>> مروری بر مطالب گذشته:

مقدمه های کامران را شنیدیم و بحث کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

بادی در تسک 1 دارای دو قسمت مشخص و مهم است:

 • در بدنه تسک 1 لازم است دو تا پاراگراف بنویسیم، در هر پاراگراف :
  • یک جمله جنرال، مشابه آنچه در اور لوک نوشته بودیم.
   • بدون جزییات و عدد و رقم.
  • دو تا سه جمله specific با جزییات و مقایسه

  در انتهای متن هم یکی دو سطر بعنوان جمع بندی می نویسیم.

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • برای نمودارهای زیر از کتاب ماکار فقط  بادی Body بنویسید:
  • 39
  • 49
استاد خوب تافل

کلامی با شما

تسلط بر نگارش بدنه نمودار مستلزم مطالعه و فراگیری نمونه های خووووب است.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401