تدریس شده

1135 دقیقه

خریداری شده

1440 دقیقه

کل دوره

2040 دقیقه

19

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Writing task 2: discuss both, intro

writing task 2: discuss both, body

  • امروز نگارش task 2 را ادامه دادیم.
    • مقدمه  discuss both
    • بدنه discuss both

>> مروری بر مطالب گذشته:

گزارشی از روند کاری کامران عزیز را شنیدیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

دو تا سه پاراگراف بنویسید و جهت دار :

Main Body Paragraph 1 (90 words)

  • Sentence 1- State first viewpoint
  • Sentence 2- Discuss the first viewpoint
  • Sentence 3- Reason why you agree or disagree with viewpoint
  • Sentence 4- Example to support your view

کار برای جلسه بعد:

Homework

موضوع امروز را بطور کامل بنویسید

استاد خوب تافل

کلامی با شما

پیام تکراری: جدی ترین بخش آزمون آیلتس رایتینگ task 2 است. تلاش از شما، آموزش جامع و کامل از من. Together we stay strong

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401