تدریس شده

1190 دقیقه

خریداری شده

1440 دقیقه

کل دوره

2040 دقیقه

20

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Writing task 2: conclusion

  • امروز نگارش task 2 را ادامه دادیم.
    • آموزش دونوع conclusion

>> مروری بر مطالب گذشته:

پاراگرافهای نگارش شده را رفع اشکال کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

  1. دو نوع پاراگراف conclusion داریم:
    • شروع با In conclusion برای جمع بندی
    • شروع با Sum up برای خلاصه نویسی
  • در ادامه نیز باید اشاره ای به تاپیک داشته باشیم
  • و در انتها نیز آنچه از ما خواسته شده (Task) را در یکی دو جمله قاطع و شفاف بیان کنیم

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای دو موضوع اخیر ، پاراگراف نتیجه گیری بنویسید.

استاد خوب تافل

کلامی با شما

کامران عزیز، اصول رایتینگ مقاله را یکی یکی دارید یاد میگیرید و مسلط می شوید. با تمرین ملکه ذهن شما نیز خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401