تدریس شده

1245 دقیقه

خریداری شده

1440 دقیقه

کل دوره

2040 دقیقه

21

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Writing task 2: reason-result

 • امروز نگارش task 2 را ادامه دادیم.
  • آموزش سوالات reason – result

>> مروری بر مطالب گذشته:

پاراگرافهای نگارش شده را رفع اشکال کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

 • بدنه در Task 2 در سوالات problem solving شامل:
  • پاراگراف اول:
   •  Reason or Result 1
   • solution 1
   • expected result 1
  • پاراگراف دوم:
   • Reason or Result 2
   • solution 2
   • expected result 2
  • پاراگراف سوم (اگر لازم شد):
   • Reason or Result 3
   • solution 3
   • expected result 3

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای موضوع اخیر ، متن کامل بنویسید.

استاد خوب تافل

کلامی با شما

پیام تکراری: کامران عزیز، اصول رایتینگ مقاله را یکی یکی دارید یاد میگیرید و مسلط می شوید. با تمرین ملکه ذهن شما نیز خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401