تدریس شده

1400 دقیقه

خریداری شده

1440 دقیقه

کل دوره

2040 دقیقه

24

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Speaking part 3: preference & compare

این جلسه روی تکنیک مقایسه و ترجیح prefer کار کردیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

پاراگرافهای نگارش شده را رفع اشکال کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

  • ابتدا باید بگویید انتخاب و یا ترجیح شما کدام است.
  • سپس باید دلیل خود را بگویید:
    • دلیل بیاورید
    • از صفت یا قید تفضیلی استفاده کنید
    • از also / in addition/ besides استفاده کنید.

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه بعد:

  • 4-5 تا جمله تمرینی ترجیح و مقایسه را مسلط بشوید. ( لینک درس در قسمت لینکها)
  • برای موضوع زیر رایتینگ بنویسید و ارسال کنید:

Some people think that water is the most important natural resource, while other believe that other resources such as oil and gold are more important. Discuss both views and give your opinion.

استاد خوب تافل

کلامی با شما

کامران عزیز، یقین دارم اکنون آمادگی زمینه ای برای آغاز فراگیری تکنیکهای speaking را دارا هستید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401