تدریس شده

1460 دقیقه

خریداری شده

1440 دقیقه

کل دوره

2040 دقیقه

25

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Speaking part 3: talking about routins

Reading: Passage 3

این جلسه روی تکنیکهای routines & likes کار کردیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

پاراگرافهای نگارش شده را رفع اشکال کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه بعد:

  • تمرین ریدینگ (لینک در صفحه آخر است) را حل کنید تا سر کلاس بحث کنیم.
  • 4-5 تا جمله تمرینی ترجیح و مقایسه را مسلط بشوید. ( لینک درس در قسمت لینکها)
  • برای موضوع زیر رایتینگ بنویسید و ارسال کنید:

Some people think that supermarkets and manufacturers should reduce the amount of packaging materials. Others believe that it is the customer’s responsibility to avoid buying products with too much packaging. Discuss both the view and give you opinion.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

استاد خوب تافل

کلامی با شما

پیام تکراری: کامران عزیز، یقین دارم اکنون آمادگی زمینه ای برای آغاز فراگیری تکنیکهای speaking را دارا هستید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401