تدریس شده

1560 دقیقه

خریداری شده

2040 دقیقه

کل دوره

2040 دقیقه

27

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Reading: T/F/ NG

Listening: part 2

این جلسه روی تکنیکهای Reading کار کردیم.

سوالات T/F/NG

>> مروری بر مطالب گذشته:

پاراگرافهای نگارش شده را رفع اشکال کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

کار برای جلسه بعد:

Homework

  • کار تایملاین را در گام اول ادامه بدید
  • فیلمهای درس امروز را از لینک ارایه شده ببینید و مرور کنید.
  • reading: از کتابهای آیلتس کمبریج نمونه های T/F/NG و  table و fill in the blanks  کار کنید.
استاد خوب تافل

کلامی با شما

کامران عزیز، مهارت Reading آکادمیک را شروع کردیم. برای شروع خوب بود…. با تمرین و تلاش شما عالی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401