تدریس شده

1600 دقیقه

خریداری شده

2040 دقیقه

کل دوره

2040 دقیقه

28

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Reading: Table/fill blanks

این جلسه روی تکنیکهای Reading کار کردیم.

سوالات fill in the blanks و table

>> مروری بر مطالب گذشته:

پاراگرافهای نگارش شده را رفع اشکال کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

ویدیوی درس امروز را در لینک داده شده ببینید

 • این سوالات، ترکیبی است از سوالات جدول (table) و سوالات جای خالی (fill in the blanks):
  • جدول (table)
   • کلمه کلیدی اصلی معمولا در ستون سمت چپ ارایه میشود
   • اغلب به ترتیب متن هستند
  • جای خالی (fill in the blanks)
   • به کلمات کلیدی قبل از جای خالی و بعد از جای خالی دقت کنید.
   • محدودیت تعداد کلمه مجاز را رعایت کنید
 1. ابتدا سوالها را یکی یکی می خوانیم.
 2. کلمات کلیدی سوال را استخراج میکنیم.
 3. سوالات این دسته، به ترتیب متن (passage-ordered) هستند.
 4. در متن به دنبال معادل کلمات کلیدی هر سوال میگردیم.
 5. کلمه مناسب برای جای خالی را دقیقا از متن انتخاب میکنیم. بدون تغییر!
 6. کلمه منتخب را در جای خالی سوال قرار میدهیم و میخوانیم، اگر درست بود در پاسخنامه و جلوی عدد سوال ، بازنویسی میکنیم.

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • کار تایملاین را  ادامه بدهید
 • فیلمهای درس امروز را از لینک ارایه شده ببینید و مرور کنید.
 • reading: از کتابهای آیلتس کمبریج نمونه های T/F/NG و  table و fill in the blanks  کار کنید.
استاد خوب تافل

کلامی با شما

کامران عزیز، مهارت Reading آکادمیک نیازمند تسلط نسبی بر واژگان است. لطفا بیشتر و دقیقتر کار کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401