تدریس شده

1700 دقیقه

خریداری شده

2040 دقیقه

کل دوره

2040 دقیقه

30

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Reading: which paragraph contains

Reading: matching

 • یک ریدینگ کامل زدیم با سه نوع سوال:
  • summary completion
  • which paragraph contains
  • matching information

>> مروری بر مطالب گذشته:

به این موارد توجه کنید:

Notes

Reading:

 • summary completion with a box
 • short answer questions

موقع انتخاب کلمه مناسب در این سوالها مراقب باشید زیادی ننویسید. شاید به حرف اضافه یا کلمات همراه آن نیازی نباشد.

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • کار تایملاین را  ادامه بدهید
 • فیلمهای درس امروز را از لینک ارایه شده ببینید و مرور کنید.
 • reading: از کتابهای آیلتس کمبریج نمونه های matching و which paragraph contains بزنید:
  • کتاب 11 تست 1 صفحه 18 تا 29
استاد خوب تافل

کلامی با شما

پیام خیلی تکراری: کامران عزیز، مهارت Reading آکادمیک نیازمند تسلط نسبی بر واژگان است. لطفا بیشتر و دقیقتر کار کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401