تدریس شده

1820 دقیقه

خریداری شده

2040 دقیقه

کل دوره

2040 دقیقه

33

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Speaking part3: identify a trend

این جلسه روی تکنیکهای تشخیص یک ترند و آسیب شناسی اجتماعی آن در speaking کار کردیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

قابل توجه کامران عزیز:

 • تا امروز 1820 دقیقه با من (غفاریان) کار کرده اید.
 • تا امروز با خانم نیکامهر 6 جلسه = 360 دقیقه = معادل 150 دقیقه کلاس با من (غفاریان)
 • جمع تا امروز = 1970 دقیقه

 • در قرار اول 14 جلسه = 840 دقیقه خریداری کرده بودید.
 • در قرار دوم 20 جلسه = 1200 دقیقه خریداری کردید.
 • جمعا = 2040 دقیقه خریداری کرده اید.

 • خریداری شده 2040 دقیقه
 • برگزار شده = 1970 دقیقه تا امروز

 • باقی مانده = 70 دقیقه
 • که سعی میکنیم دو تا 35 دقیقه برگزار کنیم که speaking بخوبی نمام بشود.
 • رایتینگ تمام شده
 • یک جلسه 45 دقیقه ای برای ریدینگ مهمان من هستید که آن هم تمام بشود.

به این موارد توجه کنید:

Notes

کار برای جلسه بعد:

Homework

تمرین روی موضوعات زیر از قبل :

 • سفر داخلی / خارجی
 • سفر تنها / با گروه
 • سفر با خانواده / با دوستان
 • زندگی در آپارتمان / ویلا
 • تحصیل در داخل / خارج
 • سفر با ماشین شخصی / حمل و نقل عمومی

و موضوعات زیر – جدید:

 • استفاده بیش از حد از ماشین شخصی
 • در خانه مانده زیادی و عدم فعالیت
 • صحبت نکردن اعضای خانواده
 • مشغولیت زیاد به شبکه های اجتماعی
استاد خوب تافل

کلامی با شما

کامران عزیز، برای speaking task 3 لازمه نشون بدید میخواهید بیشتر و راحت تر حرف بزنید. و باید طبیعی حرف بزنید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401