تدریس شده

275 دقیقه

خریداری شده

420 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

05

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Review: compound & complex sentences

New: Passive sentences

در این جلسه ساختار جمله مجهول آموزش داده شد و تفاوت عمده آن با جمله معلوم کار شد:

 • مجهول زمانهای ساده و حال کامل تمرین شد.

>> مروری بر مطالب گذشته:

نمونه تمرینهای جمله سازی کامران را شنیدیم و روی یکی دو نکته بحث کردیم.

مثلا، بعد از حرف اضافه before :

 • می توانیم جمله بیاوریم: before they arrived
 • می توانیم گروه اسمی بیاوریم: before my arrival

به این موارد توجه کنید:

Notes

در انگلیسی بخصوص انگلیسی رسمی مجهول سازی خیلی کاربرد دارد:

 • من غذا را خوردم
 • غذا خورده شد (توسط من)
 • آنها مرا می بینند
 • من دیده می شوم 
 • کامران ساندویچها را خواهد خرید
 • ساندویچها خریده خواهند شد.

 

روش ساخت مجهول

 • مفعول را به اول جمله منتقل میکنیم.
 • اضافه کردن و صرف فعل مجهول ساز (در فارسی = شدن) ( to be)
 • فعل اصلی بصورت صفت مفعولی / اسم مفعول نوشته  (در انگلیسی p.p )
 • She sent two emails to her boss.
 • Two emails were sent to her boss. (by her)
 • He cleans my office every other day.
 • My office is cleaned by him every other day.
 • They will sell their villa next month.
 • Their villa will be sold next month.
 • Kamran has already made delicious pasta.
 • A delicious pasta has been already made by Kamran.

قید ها بهتر است قبل از قسمت سوم فعل بیایند.

 

کار برای جلسه بعد:

Homework

لطفا برای جلسه آینده:

 • مرور کامل و بی نقص روی زمانهای ساده، استمراری ، و کامل یعنی جلسه های سوم، ششم، نهم از گام یکم تایملاین.
 • مشاهده فیلم جمله های مجهول
استاد خوب تافل

کلامی با شما

مطالب را سریع میگیرید، فقط لطفا به همان اندازه که روی سرعت و هوش تان حساب میکنم، تلاش تان را هم در مورد کارها و تمرینها به سطح بالاتری برسانید. سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401