تدریس شده

510 دقیقه

خریداری شده

840 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

09

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Standard sentence structure - review

Writing task 1: unit 1 improve

امروز رایتینگ تسک 1 در باره نمودار را شروع کردیم:

  • مقدمه و معرفی AC Writing Task 1
  • آموزش واژگان مرتبط با نمودار خطی
  • جمله فعلیه و جمله اسمیه

 

>> مروری بر مطالب گذشته:

آقای کامران، جمله های شرطی خودشون را خوندند و یکی دو مورد نکته داشت که یادآوری کردیم و بقیه خیلی خوب بودند.

به این موارد توجه کنید:

Notes

پارافریز کردن از تکنیکهای بسیار مهم در هر چهار مهارت است:

  • پارافریز معلوم به مجهول
  • پارافریز علت و معلول
  • پارافریز واژگانی ( مترادف و متضاد)
  • پارافریز جمله فعلیه به اسمیه و بالعکس:

X decreased slightly over last year.

There was a slight decrease in X over last year.

کار برای جلسه بعد:

Homework

لطفا برای جلسه آینده:

  • تکمیل تمرینهای کتاب improve writing درس اول task 1
  • مشاهده فیلم لینک داده شده در باره نمودار
  • مطالعه درس 23 از کتاب vocabulary for IELTS برای واژگان و اصطلاحات نمودارها
استاد خوب تافل

کلامی با شما

امروز جدی ترین درس این چند مدت را استارت زدیم و خوشبختانه خیلی زود و دقیق تونستید ارتبلط بگیرید و این نوبد خوبی هست…

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401