تدریس شده

195 دقیقه

خریداری شده

480 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

04

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

grammar: conditionals

Writing grammar: adjective clause

امروز جلسه چهارم با خانم کیمیا بود

  • شرطی ها را درس دادیم
  • ضمیر موصولی ( جمله واره صفتی)
  • مجهول

>> مروری بر مطالب گذشته:

جزوه جمله های شرطی:

https://talktic.ir/wp-content/uploads/2022/12/conditionals.pdf

به این موارد توجه کنید:

Notes

کار برای جلسه بعد:

Homework

  • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
  • 10 تا جمله کامپلکس جمله واره صفتی
  • کار تایملاین را ادامه دهید.
  • برای ریدینگ لطفا کتاب ielts trainer را از کتابخانه دانلود کنید و دم دست داشته باشید.
  • کیوکارد زیر را آماده و ارایه کنید:

Talk about a problem you faced while shopping. You should say:

– what the problem was

– when and where it happened

– how you dealt with the problem

and explain how you felt about this problem.

استاد خوب تافل

کلامی با شما

پیام تکراری: سرکار خانم کیمیا! پایه خوب شما را با تکنیکها و استراتژی های پیشرفته، تبدیل میکنیم به سطح عالی زبان، با هم و به لطف خدا.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401