تدریس شده

355 دقیقه

خریداری شده

495 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

06

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Grammar: conditionals

fundamentals معرفی و تمرین

امروز جلسه ششم با خانم کیمیا بود:

 • در بخش گرامر روی نکات پایه و پیشرفته شرطی ها کار کردیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

 • مرور مختصری داشتیم بر موارد جلسه گذشته

به این موارد توجه کنید:

Notes

 • درس گرامر شرطی ها
  • type 1 : آینده واقعی
  • type 2: حال غیر واقعی
  • type 3: گذشته غیر واقعی
  • type 0: بیان حقایق علمی و اجتماعی
  • type mixed: نیمی نع دوم و نیمی نوع سوم
  • unless= if not

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
 • 10 تا جمله کامپلکس شرطی
 • کار تایملاین را ادامه دهید.
 • برای آموزشهای مبسوط به تایم لاین و ویدیوهای مربوطه مراجعه کنید. لینکها در صفحه آخر ارایه شده اند.
 • برنامه تمرینهای روزانه after eight را پیگیری کنید
استاد خوب تافل

کلامی با شما

تمرینهای شبانه after eight بهانه ای است برای اینکه هر شب دقایقی را به تمرین گرامر و نگارش اختصاص بدهید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401