تدریس شده

475 دقیقه

خریداری شده

495 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

08

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

writing task 1 - u2 improve writing

روشهای پارافریز مقایسه ای - writing task2

امروز جلسه هشتم با خانم کیمیا بود:

 • امروز رایتینگ تسک 1 در باره نمودار را ادامه دادیم:
  • آموزش واژگان مرتبط با نمودار ستونی
  • درس دوم کتاب improve
  • پارافریز مقایسه ای

>> مروری بر مطالب گذشته:

 • مرور مختصری داشتیم بر موارد جلسه گذشته
 • یک کیو کارد از کیمیای عزیز شنیدیم خیلی خوب بود

به این موارد توجه کنید:

Notes

پارافریز کردن از تکنیکهای بسیار مهم در هر چهار مهارت است:

 • جدید: پارافریز مقایسه کمتر و بیشتر
 • پارافریز معلوم به مجهول
 • پارافریز علت و معلول
 • پارافریز واژگانی ( مترادف و متضاد)
 • پارافریز جمله فعلیه به اسمیه و بالعکس

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • برای جلسه بعد:
  • حل تمرینهای درس 2 از کتاب improve your IELTS writing
  • ادامه کار واژگان گام سوم
  • تمرین واژگان نمودار در درس 23 کتاب vocabulary for Ielts
 • برنامه تمرینهای روزانه after eight را پیگیری کنید
 • یک کیوکارد آماده و ارایه کنید
استاد خوب تافل

کلامی با شما

پیام تکراری: کیمیای عزیز، رایتینگ رسمی را شروع کردیم. یک رایتینگ خوب شامل نکات و تکنیکهای حرفه ای است که من به شما می آموزم و بیاز دارد به گرامر و واژگان عالی که باید خودت زحمتش را بکشی

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401