تدریس شده

530 دقیقه

خریداری شده

745 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

9

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Writing task 2 - Introduction

Writing task 2 - understanding questions

امروز جلسه نهم با خانم کیمیا بود:

 • امروز رایتینگ تسک 2 در باره مقاله را شروع کردیم

>> مروری بر مطالب گذشته:

 • مرور مختصری داشتیم بر موارد جلسه گذشته
 • یک اشتباهی که باعث اش خانم کیمیا شده اند:
  • به من گفتید task 1 رایتینگ تموم شده در صورتی که …..

به این موارد توجه کنید:

Notes

مقدمه در Task 2 شامل:

 • هوک ( مقدمه بر مقدمه): یکی دوجمله بالاتر از موضوع شروع میکنیم و انتهای آن را به تاپیک (سوال داده شده) می چسبانیم.
 • تاپیک (سوال داده شده) را پارافریز میکنیم.
 • تز خود را بیان میکنیم(یعنی بیان میکنیم چگونه میخواهیم task را انجام دهیم).
  • بهتر است شخصی ننویسیم
  • بهتر است مجهول بنویسیم

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • برای جلسه بعد:
  • نگارش سه تا مقدمه
   • یک عدد کیوکارد با موضوع زیر کار شود:
   • Describe a city you visited that has been affected by pollution. You should say

    – what city it was

    – when you visited it

    – what kind of effect pollution had on it

    – and explain how you felt about this

استاد خوب تافل

کلامی با شما

کیمیای عزیز: Task 2 رایتینگ را شروع کردیم دشوارترین و کاربردی ترین بخش زبان همین است در پناه حق میریم برای موفقیت…

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401